YTuong.me
Register

Existing customer? Log in

DOWNLOAD YOUR ETSY CUSTOMER EMAILS WITH ONE CLICK

Etsy doesn’t include customer emails when you download shop data. We fix this.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập và quản lý dữ liệu người dùng tuân theo chính sách bảo mật sau:

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý

Chúng tôi thu thập các dữ liệu sau:

  • Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần phải nhập các thông tin sau: họ và tên, email chính xác.
  • Chúng tôi cũng thu thập thông tin tổng hợp được cung cấp thông qua việc bạn sử dụng Extension. Điều này bao gồm thông tin dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn
  • Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin và điều này có thể bao gồm việc gửi các yêu cầu để thu thập dữ liệu. Nó sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn, xem tính năng của dịch vụ của chúng tôi được thông báo.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: Nhận dạng và xác thực tài khoản, cải tiến dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin này và tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ vô thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất kỳ lúc nào.

Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie cho phép trang web hoặc hệ thống của trình duyệt web của bạn nhận ra dịch vụ và lưu trữ các định nghĩa thông tin nhất định. Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của bạn cho những lần truy cập trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chung về cookie, vui lòng đọc "What Are Cookies"

Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào dữ liệu chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm thông tin cá nhân, dữ liệu thuộc về bạn.

Về trẻ em

Quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi không cung cấp tiện ích mở rộng trình duyệt của mình cho trẻ em sử dụng. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà không có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân về và / hoặc về trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin cá nhân nào như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: ytuongdotme@gmail.com

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không có đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, email được gửi đến hoặc từ các trang web có thể không an toàn.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ phải tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi lớn trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc gửi email cho bạn.

Tùy chọn liên lạc

Bạn có thể sửa đổi tùy chọn hoạt động của mình / hoặc chọn không nhận các thông báo cụ thể bất kỳ lúc nào.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn cảm thấy quyền riêng tư của mình không được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị xâm phạm bởi bất kỳ người nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: ytuongdotme@gmail.com và bộ phận thẩm quyền của chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra.